Stenus lewisius pseudoater Bernhauer, 1938,

Tang, Liang, Puthz, Volker & Yue, Yan-Li, 2016, A study on the genus Stenus Latreille from Tianmushan Mountain Chain of East China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4171 (1), pp. 139-152: 148

publication ID

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4171.1.5

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:E97468B6-27F5-4223-B3BC-D5EBC9E19A2F

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/03C2351B-FFAF-CC4F-03BA-0E9F856FFD86

treatment provided by

Plazi

scientific name

Stenus lewisius pseudoater Bernhauer, 1938
status

 

17. Stenus lewisius pseudoater Bernhauer, 1938 

Stenus pseudoater Bernhauer, 1938b: 27  .

Stenus lewisius pseudoater  ; Puthz, 1968b: 44.

Stenus latior Bernhauer, 1938b: 27  ; Puthz, 1968b: 44. Stenus subnitidus Bernhauer, 1939: 587  ; Puthz, 1968b: 44.

Material examined. China: Zhejiang: 1♀, Lin’an City, West Tianmushan , 15–28.VIII.2003, Hu & Tang leg. ( SHNU) 

Distribution. China (Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, Henan, Shaanxi, Shanxi, Tianjin, Hebei, Beijing, Liaoning, Heilongjiang).

Kingdom

Animalia

Phylum

Arthropoda

Class

Insecta

Order

Coleoptera

Family

Staphylinidae

Genus

Stenus

Loc

Stenus lewisius pseudoater Bernhauer, 1938

Tang, Liang, Puthz, Volker & Yue, Yan-Li 2016
2016
Loc

Stenus lewisius pseudoater

Puthz 1968: 44
1968
Loc

Stenus latior

Puthz 1968: 44
Puthz 1968: 44
Bernhauer 1939: 587
Bernhauer 1938: 27
1968
Loc

Stenus pseudoater

Bernhauer 1938: 27