Corydalis buschii Nakai

Wang, Hongfeng, Dong, Xueyun, Liu, Yi & Ma, Keping, 2019, Tracheophyte of Xiao Hinggan Ling in China: an updated checklist, Biodiversity Data Journal 7, pp. 32306-32306 : 32306

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/BDJ.7.e32306

persistent identifier

https://treatment.plazi.org/id/1111A998-6759-BE83-9A51-922447E9BBB7

treatment provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

scientific name

Corydalis buschii Nakai
status