Phlugiolopsis yunnanensis Shi et Ou, 2005

Wang, Hanqiang, Li, Kai & Liu, Xianwei, 2012, A taxonomic study on the species of the genus Phlugiolopsis Zeuner (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 3332, pp. 27-48: 41

publication ID

10.5281/zenodo.209588

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/D32C561A-FFA6-FFD8-AC91-FA6AE0B6F929

treatment provided by

Plazi

scientific name

Phlugiolopsis yunnanensis Shi et Ou, 2005
status

 

Kingdom

Animalia

Phylum

Arthropoda

Class

Insecta

Order

Orthoptera

Family

Tettigoniidae

Genus

Phlugiolopsis

Loc

Phlugiolopsis yunnanensis Shi et Ou, 2005

Wang, Hanqiang, Li, Kai & Liu, Xianwei 2012

2012
Loc

Phlugiolopsis yunnanensis Shi et Ou, 2005 : 359

Shi 2005: 359