107.95, 25.35: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus viridipunctatus     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 152 152
Promalactis subquadrata   sp. nov.  Wang, Shuxia & Jia, Yanyan, 2019, Taxonomic study of the genus Promalactis Meyrick, 1908 (Lepidoptera: Oecophoridae) IV. The sakaiella species group, with descriptions of fifteen new species, Zootaxa 4563 (3), pp. 491-515 : 496-497 496-497
Promalactis libona   sp. nov.  Wang, Shuxia & Liu, Chen, 2020, Taxonomic study of the genus Promalactis Meyrick, 1908 (Lepidoptera: Oecophoridae) IX. The maculosa species-group, with descriptions of eighteen new species, Zootaxa 4890 (1), pp. 38-66 : 48-49 48-49
Saccharicoccus chinensis   sp. n.  Zhang, Jiang-Tao, Wu, Bo-Wen & Wu, San-An, 2018, A review of the genus Saccharicoccus Ferris, 1950 (Hemiptera: Coccomorpha: Pseudococcidae) in China, with description of a new species, Zootaxa 4375 (1), pp. 127-135 : 128-132 128-132
Rhopalopsole     Huo, Qing-Bo, Wang, Qi-Ming, Guo, Xiao-Lei, Rehman, Abdur, Yang, Yu-Ben & Du, Yu-Zhou, 2022, The first cavernicolous Leuctridae (Insecta: Plecoptera) nymph from Guizhou China, Zootaxa 5162 (3), pp. 290-298 : 293 293
Clubiona gongi     Yang, Daxing, Zhou, Guchun, Yang, Maofa & Peng, Xianjin, 2019, Redescription of Clubiona gongi Zhang, Yin, Bao & Kim, 1997 (Araneae: Clubionidae) with the first description of the male, Zootaxa 4658 (1), pp. 183-188 : 183-184 183-184
Atkinsonia clerodendronella     Wang, Shuxia, Guan, Wei & Sinev, Sergey Yu., 2016, Taxonomic study of the genus Atkinsonia Stainton, 1859 (Lepidoptera, Stathmopodidae) in China, with descriptions of two new species, Zootaxa 4208 (1) : -1 -1
Carex maolanensis   sp. nov.  Zhang, Xixi, Yao, Zhengming, Meng, Huili & Deng, Yunfei, 2021, Carex maolanensis (Cyperaceae), a new species from Guizhou, China, Phytotaxa 525 (2), pp. 137-146 : 139-143 139-143
Algon fukienensis     Li, Chong & Tang, Liang, 2023, New species and records of Algonina Schillhammer & Brunke, 2018, mainly from China, Zootaxa 5256 (5), pp. 457-482 : 460 460
Anthoceros punctatus     Peng, Tao & Zhu, Rui-Liang, 2013, A revision of the genus Anthoceros (Anthocerotaceae, Anthocerotophyta) in China, Phytotaxa 100 (1), pp. 21-35 : 28-30 28-30