109.566666, 18.783333: 10 Treatments

[ link ]

Diplonevra peregrina     Liu, Guang-Chun & Yang, Meng, 2016, A taxonomic revision of the genus Diplonevra Lioy (Diptera: Phoridae) from China, Zootaxa 4205 (1), pp. 31-51 : 35-36 35-36
Sticholotis wuzhishana   sp. nov.  Xingmin Wang, Hermes E. Escalona, Shunxiang Ren & Chen Xiaosheng, 2017, Taxonomic review of the ladybird genus Sticholotis from China (Coleoptera: Coccinellidae), Zootaxa 4326 (1), pp. 1-72 : 36 36
Sticholotis latissima   sp. nov.  Xingmin Wang, Hermes E. Escalona, Shunxiang Ren & Chen Xiaosheng, 2017, Taxonomic review of the ladybird genus Sticholotis from China (Coleoptera: Coccinellidae), Zootaxa 4326 (1), pp. 1-72 : 30 30
Neopestalotiopsis zingiberis   sp. nov.  He, Yu-Ke, Yang, Qi, Sun, Ya-Ru, Zeng, Xiang-Yu, Jayawardena, Ruvishika S., Hyde, Kevin D. & Wang, Yong, 2022, Additions to Neopestalotiopsis (Amphisphaeriales, Sporocadaceae) fungi: two new species and one new host record from China, Biodiversity Data Journal 10, pp. 90709-90709 : 90709 90709
Camaricus formosus     Tang, Guo & Li, Shuqiang, 2010, 2369, Zootaxa 2369, pp. 1-68 : 23 23
Xiaomyia     Tang, Hongqu & Cranston, Peter S., 2019, A new tribe in the Chironominae (Diptera: Chironomidae) validated by first immature stages of Xiaomyia Saether & Wang and a phylogenetic review, Raffles Bulletin of Zoology 67, pp. 684-693 : 685-691 685-691
Nemania feicuiensis   sp. nov.  Pi, Yin Hui, Long, Si Han, Wu, You Peng, Liu, Li Li, Lin, Yan, Long, Qing De, Kang, Ji Chuan, Kang, Ying Qian, Chang, Chu Rui, Shen, Xiang Chun, Wijayawardene, Nalin N., Zhang, Xu & Li, Qi Rui, 2021, A taxonomic study of Nemania from China, with six new species, MycoKeys 83, pp. 39-67 : 39 39
Rosellinia lamprostoma     Long, Sihan, Pi, Yinhui, Wu, Youpeng, Liu, Lili, Zhang, Xu, Long, Qingde, Lin, Yan, Kang, Yingqian, Kang, Jichuan, Wijayawardene, Nalin N. & Li, Qirui, 2022, Rosellinia qiongensis sp. nov., R. verticillata sp. nov. and a new record of R. lamprostoma from China, Phytotaxa 552 (5), pp. 287-300 : 293 293
Hybovalgus bioculatus     Ricchiardi, Enrico, 2017, Revision of Chinese mainland Hybovalgus Kolbe, 1904, with description of a new species, and Excisivalgus Endrödi, 1952 reduced to synonymy with Hybovalgus (Coleoptera: Scarabaeidae), European Journal of Taxonomy 340 (340), pp. 1-32 : 11-13 11-13
Thiallela ligeralis     Yang, Linlin & Ren, Yingdang, 2018, Two new species, one unrecorded species, and one newly reported male of genus Thiallela Walker, 1863 from China (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae), Zootaxa 4387 (3), pp. 436-450 : 441-447 441-447