110.32381, 26.347883: 11 Treatments

[link]

Tribasodites biyun   new species  Yin, Zi-Wei & Zhou, Gu-Chun, 2018, Two new cavernicolous Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) from southern China, Zootaxa 4457 (4), pp. 589-594: 592-594 592-594
Araneibatrus curvitibialis   new species  Yin, Zi-Wei & Zhou, Gu-Chun, 2018, Two new cavernicolous Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) from southern China, Zootaxa 4457 (4), pp. 589-594: 590-592 590-592
Otacilia rulinensis   sp. nov.  Yao, Na, Irfan, Muhammad & Peng, Xianjin, 2019, Five new species of Otacilia Thorell, 1897 (Araneae: Phrurolithidae) from the Wuling Mountain Range, China, Zootaxa 4613 (2), pp. 290-304: 298-300 298-300
Megophrys shunhuangensis   sp. nov.  Wang, Lu, Deng, Xuejian, Liu, Yong, Wu, Qianqian & Liu, Zhao, 2019, A new species of the genus Megophrys (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Hunan, China, Zootaxa 4695 (4), pp. 301-330: 308-319 308-319
Leptonetela biocellata   sp. nov.  He, Ailan, Liu, Jinxin, Xu, Xiang, Yin, Haiqiang & Peng, Xianjin, 2019, Description of three new species of spider genus Leptonetela Kratochvíl, 1978 from caves of Hunan Province, China (Araneae, Leptonetidae), Zootaxa 4554 (2), pp. 584-600: 585-590 585-590
Megaxyela fulvago   sp. nov.  Stephan M. Blank, Katja Kramp, David R. Smith, Yuri N. Sundukov, Meicai Wei & Akihiko Shinohara, 2017, Big and beautiful: the Megaxyela species (Hymenoptera, Xyelidae) of East Asia and North America, European Journal of Taxonomy 348, pp. 1-46: 13-16 13-16
Leptolalax maoershanensis   sp. nov.  Yuan, Zhiyong, Sun, Ruida, Chen, Jinmin, Rowley, Jodi J. L., Wu, Zhengjun, Hou, Shaobing, Wang, Shaoneng & Che, Jing, 2017, A new species of the genus Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Guangxi, China, Zootaxa 4300 (4), pp. 551-570: 553-559 553-559
Ripeacma sentosa   sp. nov.  Li, Suran & Wang, Shuxia, 2017, Description of six new species of the genus Ripeacma (Lepidoptera: Oecophoridae) from China, with a checklist of the world species, Zootaxa 4268 (2), pp. 270-284: 280-281 280-281
Stenus exesus   new species  Liu, Sheng-Nan & Tang, Liang, 2017, Seven new species of the Stenus cirrus group (Coleoptera, Staphylinidae) from Guangxi, South China, Zootaxa 4268 (2), pp. 238-254: 242-243 242-243
Stenus bullatus   new species  Liu, Sheng-Nan & Tang, Liang, 2017, Seven new species of the Stenus cirrus group (Coleoptera, Staphylinidae) from Guangxi, South China, Zootaxa 4268 (2), pp. 238-254: 240-242 240-242
Tachinus (Tachinoderus) ohbayashii     Chang, Yuan, Li, Li-Zhen, Yin, Zi-Wei & Schülke, Michael, 2019, A review of the Tachinus longicornis - group of the subgenus Tachinoderus Motschulsky (Coleoptera: Staphylinidae: Tachyporinae) from China, Zootaxa 4545 (4), pp. 478-494: 488-489 488-489