110.32381, 26.347883: 10 Treatments

[link]

Tribasodites biyun   new species  Yin, Zi-Wei & Zhou, Gu-Chun, 2018, Two new cavernicolous Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) from southern China, Zootaxa 4457 (4), pp. 589-594: 592-594 592-594
Araneibatrus curvitibialis   new species  Yin, Zi-Wei & Zhou, Gu-Chun, 2018, Two new cavernicolous Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) from southern China, Zootaxa 4457 (4), pp. 589-594: 590-592 590-592
Otacilia rulinensis   sp. nov.  Yao, Na, Irfan, Muhammad & Peng, Xianjin, 2019, Five new species of Otacilia Thorell, 1897 (Araneae: Phrurolithidae) from the Wuling Mountain Range, China, Zootaxa 4613 (2), pp. 290-304: 298-300 298-300
Megophrys shunhuangensis   sp. nov.  Wang, Lu, Deng, Xuejian, Liu, Yong, Wu, Qianqian & Liu, Zhao, 2019, A new species of the genus Megophrys (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Hunan, China, Zootaxa 4695 (4), pp. 301-330: 308-319 308-319
Crossodonthina langshanensis   sp. nov.  Hu, Ya-Hui, Jiang, Cheng & Jiang, Ji-Gang, 2019, Two new species of Lobellini from Central-South China (Collembola Neanuridae), Zootaxa 4712 (1), pp. 77-89: 78-82 78-82
Lobellina gladius   sp. nov.  Hu, Ya-Hui, Jiang, Cheng & Jiang, Ji-Gang, 2019, Two new species of Lobellini from Central-South China (Collembola Neanuridae), Zootaxa 4712 (1), pp. 77-89: 83-88 83-88
Lobellina yinae     Hu, Ya-Hui, Jiang, Cheng & Jiang, Ji-Gang, 2019, Two new species of Lobellini from Central-South China (Collembola Neanuridae), Zootaxa 4712 (1), pp. 77-89: 89 89
Leptonetela biocellata   sp. nov.  He, Ailan, Liu, Jinxin, Xu, Xiang, Yin, Haiqiang & Peng, Xianjin, 2019, Description of three new species of spider genus Leptonetela Kratochvíl, 1978 from caves of Hunan Province, China (Araneae, Leptonetidae), Zootaxa 4554 (2), pp. 584-600: 585-590 585-590
Megaxyela fulvago   sp. nov.  Stephan M. Blank, Katja Kramp, David R. Smith, Yuri N. Sundukov, Meicai Wei & Akihiko Shinohara, 2017, Big and beautiful: the Megaxyela species (Hymenoptera, Xyelidae) of East Asia and North America, European Journal of Taxonomy 348, pp. 1-46: 13-16 13-16
Nemoura cucurbitata   sp. nov.  Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding & Li, Weihai, 2020, Nemoura cucurbitata (Plecoptera: Nemouridae), a new stonefly species from Guangxi, China, Zootaxa 4731 (1), pp. 145-150: 145-148 145-148