110.4652, 25.9116: 11 Treatments

[link]

Leptolalax maoershanensis   sp. nov.  Yuan, Zhiyong, Sun, Ruida, Chen, Jinmin, Rowley, Jodi J. L., Wu, Zhengjun, Hou, Shaobing, Wang, Shaoneng & Che, Jing, 2017, A new species of the genus Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Guangxi, China, Zootaxa 4300 (4), pp. 551-570: 553-559 553-559
Ripeacma sentosa   sp. nov.  Li, Suran & Wang, Shuxia, 2017, Description of six new species of the genus Ripeacma (Lepidoptera: Oecophoridae) from China, with a checklist of the world species, Zootaxa 4268 (2), pp. 270-284: 280-281 280-281
Stenus exesus   new species  Liu, Sheng-Nan & Tang, Liang, 2017, Seven new species of the Stenus cirrus group (Coleoptera, Staphylinidae) from Guangxi, South China, Zootaxa 4268 (2), pp. 238-254: 242-243 242-243
Stenus bullatus   new species  Liu, Sheng-Nan & Tang, Liang, 2017, Seven new species of the Stenus cirrus group (Coleoptera, Staphylinidae) from Guangxi, South China, Zootaxa 4268 (2), pp. 238-254: 240-242 240-242
Tachinus (Tachinoderus) ohbayashii     Chang, Yuan, Li, Li-Zhen, Yin, Zi-Wei & Schülke, Michael, 2019, A review of the Tachinus longicornis - group of the subgenus Tachinoderus Motschulsky (Coleoptera: Staphylinidae: Tachyporinae) from China, Zootaxa 4545 (4), pp. 478-494: 488-489 488-489
Nazeris latilobatus     Hu, Jia-Yao & Qiao, Yu-Jia, 2019, Five new species of Nazeris Fauvel in Guangxi, China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4543 (3), pp. 431-441: 432 432
Bittacus acutus   sp. n.  Zhang, Yan-Na, Du, Wei & Hua, Bao-Zhen, 2020, Three new species of the genus Bittacus Latreille, 1805 (Mecoptera: Bittacidae), with a key to the species of Bittacidae in South China, Zootaxa 4718 (3), pp. 381-390: 383-385 383-385
Batraxis gloriosa   new species  Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465: 445-447 445-447
Nazeris yuyimingi   sp. n.  Hu, Jia-Yao & Qiao, Yu-Jia, 2019, Five new species of Nazeris Fauvel in Guangxi, China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4543 (3), pp. 431-441: 436-437 436-437
Orybina plangonalis     Qi, Mujie, Sun, Yongling & Li, Houhun, 2017, Taxonomic review of the genus Orybina Snellen, 1895 (Lepidoptera, Pyralidae, Pyralinae), with description of two new species, Zootaxa 4303 (4), pp. 545-558: 549 549
Orybina regalis     Qi, Mujie, Sun, Yongling & Li, Houhun, 2017, Taxonomic review of the genus Orybina Snellen, 1895 (Lepidoptera, Pyralidae, Pyralinae), with description of two new species, Zootaxa 4303 (4), pp. 545-558: 549-550 549-550