111.1, 26.4: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Amynthas shanghangensis   sp. nov.  Sun, Jing, Jiang, Ji-Bao, Bartlam, Scott, Qiu, Jiang-Ping & Hu, Feng, 2018, Four new Amynthas and Metaphire earthworm species from nine provinces in southern China, Zootaxa 4496 (1), pp. 287-301 : 291-292 291-292
Trachelas brachialis   sp. nov.  Zhang, Feng, 2017, Four new species of the genus Trachelas L. Koch, 1872 and the first record of T. vulcani Simon, 1896 from South-West China (Araneae: Trachelidae), Zootaxa 4324 (1), pp. 23-49 : 34-38 34-38
Otacilia shunhuangshana   sp. nov.  Mu, Yannan, Jin, Chi & Zhang, Feng, 2022, Description of eight new species of Otacilia Thorell, 1897 from southern China (Araneae: Phrurolithidae), Zootaxa 5134 (2), pp. 238-260 : 253-255 253-255
Euochin bethunei   sp. nov.  Wang, Weihang & Zhang, Junxia, 2023, On fourteen species of Euochin Prószyński, 2018 from China (Araneae: Salticidae: Euophryini), Zootaxa 5297 (3), pp. 337-379 : 342-343 342-343
Calamotropha paludella     Kim, Yongnam, Qi, Mujie, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2023, Taxonomy of the genus Calamotropha Zeller (Lepidoptera: Crambidae: Crambinae) from China, Zootaxa 5297 (4), pp. 451-482 : 466-467 466-467
Ecpyrrhorrhoe obliquata   comb. nov.  Xiang, Lanbin, Chen, Kai, Chen, Xiaohua, Duan, Yongjiang & Zhang, Dandan, 2022, A revision of the genus Ecpyrrhorrhoe Huebner, 1825 from China based on morphology and molecular data, with descriptions of five new species (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae), ZooKeys 1090, pp. 1-44 : 1 1
Tinodes shunhuangshanensis   sp. nov.  Peng, Lang, Ge, Xin-Yu, Sun, Chang-Hai & Wang, Bei-Xin, 2022, Five new species of Tinodes (Trichoptera: Psychomyiidae) from China, Zootaxa 5196 (2), pp. 280-290 : 283-286 283-286
Lobellina gladius   sp. nov.  Hu, Ya-Hui, Jiang, Cheng & Jiang, Ji-Gang, 2019, Two new species of Lobellini from Central-South China (Collembola Neanuridae), Zootaxa 4712 (1), pp. 77-89 : 83-88 83-88
Megophrys shunhuangensis   sp. nov.  Wang, Lu, Deng, Xuejian, Liu, Yong, Wu, Qianqian & Liu, Zhao, 2019, A new species of the genus Megophrys (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Hunan, China, Zootaxa 4695 (4), pp. 301-330 : 308-319 308-319