114.26, 24.74: 11 Treatments

[ link ]

Picromerus viridipunctatus     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 152 152
Neoperla maolanensis     Mo, Raorao, Wang, Ying, Wang, Guoquan, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2021, Two new species and three new provincial records of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from Nanling Mountains, China, Zootaxa 5040 (2), pp. 195-214 : 206 206
Sinacroneuria wui     MO, RAORAO, WANG, GUOQUAN, YANG, DING, LI, WEIHAI & MURÁNYI, DÁVID, 2022, Review and contribution to the stoneflies (Insecta: Plecoptera) of Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, with new species and new records from South China, Zootaxa 5176 (1), pp. 1-80 : 19 19
Nemoura perforata     MO, RAORAO, WANG, GUOQUAN, YANG, DING, LI, WEIHAI & MURÁNYI, DÁVID, 2022, Review and contribution to the stoneflies (Insecta: Plecoptera) of Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, with new species and new records from South China, Zootaxa 5176 (1), pp. 1-80 : 15 15
Neoperla annulatispina   sp. nov.  Mo, Raorao, Wang, Ying, Wang, Guoquan, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2021, Two new species and three new provincial records of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from Nanling Mountains, China, Zootaxa 5040 (2), pp. 195-214 : 197 197
Neoperla chebalinga     Mo, Raorao, Wang, Ying, Wang, Guoquan, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2021, Two new species and three new provincial records of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from Nanling Mountains, China, Zootaxa 5040 (2), pp. 195-214 : 200-202 200-202
Coelostoma (Lachnocoelostoma) wui     Mai, Zuqi, Hu, Jian & Jia, Fenglong, 2022, Additional fauna of Coelostoma Brulle, 1835 from China, with re-establishment of Coelostoma sulcatum Pu, 1963 as a valid species (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae), ZooKeys 1091, pp. 15-56 : 15 15
Encyonema chebalingense   sp. nov.  Huang, Ruohan, Ma, Jin, Wang, Xianyun, Blanco, Saúl, Kociolek, John Patrick & Zhang, Wei, 2021, Encyonema chebalingense sp. nov., a new freshwater diatom species (Cymbellales, Bacillariophyceae) from Guangdong Province, China, Phytotaxa 508 (1), pp. 77-84 : 78-79 78-79
Parena (Parena) circumdata     Shi, Hongliang & Liang, Hongbin, 2023, Taxonomic revision of the genus Parena Motschulsky, 1860 (Coleoptera, Carabidae, Lebiini, Metallicina), Zootaxa 5286 (1), pp. 1-144 : 115-117 115-117
Corinnomma severum     Zhang, Lu, Jin, Chi & Zhang, Feng, 2022, Two new species of Corinnomma Karsch, 1880 from Yunnan, China (Araneae Corinnidae, Castianeirinae), Zootaxa 5222 (3), pp. 240-256 : 244-247 244-247
Copelatus oblitus     Jiang, Zhuo-Yin, Zhao, Shuang, Yang, Zhen-Yu, Jia, Feng-Long & Hájek, Jiří, 2022, A review of Copelatus Erichson, 1832 of Mainland China, with description of ten new species from the japonicus complex (Coleoptera: Dytiscidae: Copelatinae), Zootaxa 5124 (3), pp. 251-295 : 265-266 265-266