116.05, 29.78: 10 Treatments

[ link ]

Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164 : 150-152 150-152
Lestica breviantennata   sp. nov.  Yue, Dan, Li, Qiang & Ma, Li, 2022, Descriptions of two new species of Lestica Billberg (Hymenoptera, Apoidea, Crabronidae) from China, with a key to the Chinese Lestica species, Zootaxa 5099 (3), pp. 391-400 : 394-396 394-396
Maladera lushanensis   sp. nov.  Fabrizi, Silvia, Liu, Wan-Gang, Bai, Ming, Yang, Xing-Ke & Ahrens, Dirk, 2021, A monograph of the genus Maladera Mulsant & Rey, 1871 of China (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 4922 (1), pp. 1-400 : 178-180 178-180
Neriene lushanensis   sp. nov.  Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90 : 56-57 56-57
Impatiens bullatisepala   sp. nov.  Peng, Shuai, Cong, Yi-Yan, Tian, Jing, Zhang, Cai-Fei, Hu, Guang-Wan & Wang, Qing- Feng, 2021, Impatiens bullatisepala (Balsaminaceae), a new species from Guizhou, China, Phytotaxa 500 (3), pp. 217-224 : 220-221 220-221
Triomicrus anfractus   sp. nov.  Shen, Jia-Wei, Yin, Zi-Wei & Li, Li-Zhen, 2015, Triomicrus Sharp of Eastern China (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), Zootaxa 4007 (4), pp. 509-528 : 512-515 512-515
Triomicrus mirus   sp. nov.  Shen, Jia-Wei, Yin, Zi-Wei & Li, Li-Zhen, 2015, Triomicrus Sharp of Eastern China (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), Zootaxa 4007 (4), pp. 509-528 : 522-524 522-524
Mesotritia bicarinata     LIU, DONG, YI, TIAN-CI, XU, YUN & ZHANG, ZHI-QIANG, 2013, new mite species described during 2007 to 2012 3663, Zootaxa 3663 (1), pp. 1-102 : 70 70
Helcystogramma lutatella     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087 : 1066-1067 1066-1067
Helcystogramma triannulella     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087 : 1067-1069 1067-1069