97.65, 24.583334: 14 Treatments

[link]

Chimarrhometra yunnanensis   sp. n.  Ye, Zhen, Zhou, Yanyan & Bu, Wenjun, 2016, Description of a new species of Chimarrhometra Bianchi, 1896 (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) from China, Zootaxa 4175 (2), pp. 180-188: 182-186 182-186
Mohrigia scrobiculata   sp. nov.  Xu, Jun, Shi, Kai, Huang, Junhao & Wu, Hong, 2017, Review of the genus Mohrigia Menzel (Diptera, Sciaridae) from China, Zootaxa 4300 (1), pp. 71-98: 90 90
Diochus caudapiscis   new species  Shuai, Qi, Nozaki, Tsubasa & Tang, Liang, 2021, Notes on the genus Diochus Erichson, with descriptions of two new species from China (Coleoptera, Staphylinidae), Zootaxa 4908 (2), pp. 276-282: 280-282 280-282
Neoperla diehli     Mo, Raorao, Wang, Guoquan & Li, Weihai, 2020, A new species and two new records of the Neoperla diehli subgroup of the N montivaga group (Plecoptera: Perlidae) from China, Zootaxa 4790 (3), pp. 515-524: 516 516
Sathytes chengzhifeii   sp. nov.  Yin, Zi-Wei & Shen, Qi, 2020, Fifteen new species of Sathytes Westwood from China (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), with an updated checklist of world species, European Journal of Taxonomy 722, pp. 37-74: 44-45 44-45
Macromotettixoides truncata   sp. n.  Han, Yu-Peng, Li, Miao & Mao, Ben-Yong, 2020, A taxonomic study of the genus Macromotettixoides (Tetrigidae, Metrodorinae) with descriptions of two new species and two newly discovered males, Zootaxa 4718 (4), pp. 562-572: 566 566
Phortica (Phortica) setitabula     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 56-59 56-59
Phortica (Phortica) pseudotau     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 54-55 54-55
Phortica (Phortica) glabtabula     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 37 37
Phortica (Phortica) gamma     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 35-36 35-36
Phortica (Phortica) flexuosa     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 32-33 32-33
Phortica (Phortica) eugamma     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 29-31 29-31
Phortica (Phortica) cardua     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 25-26 25-26
Phortica (Phortica) bicornuta     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 20-21 20-21