98.71667, 25.633333: 12 Treatments

[link]

Stenus feae     Lv, Wei-Xiang, Zhao, Cai-Yun & Zhou, Hong-Zhang, 2018, Ta xonomic study on the Chinese Steninae (Coleoptera, Staphylinidae), with descriptions of three new species of the Genus Stenus Latreille, Zootaxa 4429 (2), pp. 247-268: 259-262 259-262
Hahnia himalayaensis     Huang, Gui-Qiang, Zhang, Zhi-Sheng & Liu, Ying-Hong, 2017, Review of the comb-tailed spider genus Hahnia C. L. Koch 1841 (Hahniidae) from Gaoligong Mountains in Yunnan, China, Zootaxa 4344 (3), pp. -1--1: -1 -1
Trichotichnus (Bottchrus) birmanicus     Schmidt, Joachim, 2017, Brachypterous ground beetles of the Trichotichnus subgenus Bottchrus Jedlička (Coleoptera, Carabidae) from the Himalaya, with description of fifteen new species, Zootaxa 4323 (3), pp. 301-358: 350-353 350-353
Leptobrachium tengchongense   sp. nov.  Yang, Jian-Huan, Wang, Ying-Yong & Chan, Bosco Pui-Lok, 2016, A new species of the genus Leptobrachium (Anura: Megophryidae) from the Gaoligongshan Mountain Range, China, Zootaxa 4150 (2), pp. 133-148: 136-145 136-145
Draconarius kavanaughi   sp. nov.  Wang, XIN-PING, Griswold, CHARLES E. & Miller, JEREMY A., 2010, Revision of the genus Draconarius Ovtchinnikov 1999 (Agelenidae: Coelotinae) in Yunnan, China, with an analysis of the Coelotinae diversity in the Gaoligongshan Mountains, Zootaxa 2593, pp. 1-127: 58-60 58-60
Batraxis antennata   new species  Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465: 447-449 447-449
Clubiona falciforma   new species  Liu, Ping, Peng, Xianjin & Yan, Hengmei, 2016, Five new species of the Clubiona corticalis species group (Araneae, Clubionidae) from China, Zootaxa 4184 (3), pp. 561-575: 567-570 567-570
Spartaeus triapiculus   sp. nov.  Yang, Su-Fang, Liu, Wang, Liu, Ping & Peng, Xian-Jin, 2017, Five new species of Spartaeus Thorell, 1891 from China (Araneae: Salticidae), Zootaxa 4303 (3), pp. 379-394: 389-392 389-392
Clubiona multidentata   new species  Liu, Ping, Peng, Xianjin & Yan, Hengmei, 2016, Five new species of the Clubiona corticalis species group (Araneae, Clubionidae) from China, Zootaxa 4184 (3), pp. 561-575: 570-572 570-572
Draconarius capitulatus     Wang, XIN-PING, Griswold, CHARLES E. & Miller, JEREMY A., 2010, Revision of the genus Draconarius Ovtchinnikov 1999 (Agelenidae: Coelotinae) in Yunnan, China, with an analysis of the Coelotinae diversity in the Gaoligongshan Mountains, Zootaxa 2593, pp. 1-127: 24-28 24-28
Draconarius incertus     Wang, XIN-PING, Griswold, CHARLES E. & Miller, JEREMY A., 2010, Revision of the genus Draconarius Ovtchinnikov 1999 (Agelenidae: Coelotinae) in Yunnan, China, with an analysis of the Coelotinae diversity in the Gaoligongshan Mountains, Zootaxa 2593, pp. 1-127: 56-57 56-57
Draconarius olorinus   sp. nov.  Wang, XIN-PING, Griswold, CHARLES E. & Miller, JEREMY A., 2010, Revision of the genus Draconarius Ovtchinnikov 1999 (Agelenidae: Coelotinae) in Yunnan, China, with an analysis of the Coelotinae diversity in the Gaoligongshan Mountains, Zootaxa 2593, pp. 1-127: 76-77 76-77