Ischnoptera icano, Taxa Only, Exact Match: 13 Treatments

[link]

Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 24 24
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 25 25
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 16 16
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 12 12
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 22 22
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 22-23 22-23
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 13-14 13-14
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 25 25
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 29 29
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 22 22
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 21 21
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 14 14
Ischnoptera icano     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 26 26