Li, Quan, Li, Xue-You, Jackson, Stephen M., Li, Fei, Jiang, Ming, Zhao, Wei, Song, Wen-Yu & Jiang, Xue-Long, 2019, Discovery and description of a mysterious Asian flying squirrel (Rodentia, Sciuridae, Biswamoyopterus) from Mount Gaoligong, southwest China

Li, Quan, Li, Xue-You, Jackson, Stephen M., Li, Fei, Jiang, Ming, Zhao, Wei, Song, Wen-Yu & Jiang, Xue-Long, 2019, Discovery and description of a mysterious Asian flying squirrel (Rodentia, Sciuridae, Biswamoyopterus) from Mount Gaoligong, southwest China, ZooKeys 864, pp. 147-160

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.864.33678

document provided by

ZooKeys by Pensoft