Yu, Li, Liu, Fengxiang, Zhang, Zengtao, Wang, Yan, Li, Daiqin & Xu, Xin, 2020, Four new species of the primitively segmented spider genus Qiongthela from Hainan Island, China (Mesothelae, Liphistiidae)

Yu, Li, Liu, Fengxiang, Zhang, Zengtao, Wang, Yan, Li, Daiqin & Xu, Xin, 2020, Four new species of the primitively segmented spider genus Qiongthela from Hainan Island, China (Mesothelae, Liphistiidae), ZooKeys 911, pp. 51-66

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.911.48703

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.911.48703

document provided by

ZooKeys by Pensoft