Sun, Yan, Huang, Yong, Tang, Hongshuo, Zang, Yu, Xiao, Hui & Tang, Xuexi, 2019, Two new free-living nematode species of the family Xyalidae from the Laizhou Bay of the Bohai Sea, China

Sun, Yan, Huang, Yong, Tang, Hongshuo, Zang, Yu, Xiao, Hui & Tang, Xuexi, 2019, Two new free-living nematode species of the family Xyalidae from the Laizhou Bay of the Bohai Sea, China, Zootaxa 4614 (2), pp. 383-394

publication ID

document provided by

Plazi