Chen, Wen-Hong, Zhang, Ya-Mei, He, De-Ming, Li, Yong-Liang & Shui, Yu-Min, 2019, Four new species of Oreocharis (Gesneriaceae) in Yunnan province, China

Chen, Wen-Hong, Zhang, Ya-Mei, He, De-Ming, Li, Yong-Liang & Shui, Yu-Min, 2019, Four new species of Oreocharis (Gesneriaceae) in Yunnan province, China, PhytoKeys 157, pp. 83-99

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.157.32284

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.157.32284

document provided by

PhytoKeys by Pensoft