Chu, Yan-Ling, Gong, Lin & Li, Xin-Zheng, 2020, Leucosolenia qingdaoensis sp. nov. (Porifera, Calcarea, Calcaronea, Leucosolenida, Leucosoleniidae), a new species from China

Chu, Yan-Ling, Gong, Lin & Li, Xin-Zheng, 2020, Leucosolenia qingdaoensis sp. nov. (Porifera, Calcarea, Calcaronea, Leucosolenida, Leucosoleniidae), a new species from China, ZooKeys 906, pp. 1-11

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.906.47164

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.906.47164

document provided by

ZooKeys by Pensoft