Gök, Ali & Çilbiroġlu, Ebru Gül, 2004, A new species of the genus Psylliodes Latreille (Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey

Gök, Ali & Çilbiroġlu, Ebru Gül, 2004, A new species of the genus Psylliodes Latreille (Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey, Zootaxa 440 (1), pp. 1-6

publication ID

link to original document

https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.440.1.1

document provided by

Felipe