Gu, Xin, Wang, Rui, Sun, Quan, Wu, Bing & Sun, Jing-Zu, 2020, Four new species of Trichoderma in the Harzianum clade from northern China

Gu, Xin, Wang, Rui, Sun, Quan, Wu, Bing & Sun, Jing-Zu, 2020, Four new species of Trichoderma in the Harzianum clade from northern China, MycoKeys 73, pp. 109-132

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.73.51424

document provided by

MycoKeys by Pensoft

Trichoderma   sp. nov.  109
Trichoderma   sp. nov.  109
Trichoderma   sp. nov.  109
Trichoderma   sp. nov.  109