Zhang, Zheng-Guang & Chen, Xiang-Sheng, 2010, Taxonomic study of the genus Kodaianella Fennah (Hemiptera: Fulgoromorpha: Issidae)

Zhang, Zheng-Guang & Chen, Xiang-Sheng, 2010, Taxonomic study of the genus Kodaianella Fennah (Hemiptera: Fulgoromorpha: Issidae), Zootaxa 2654, pp. 61-68

publication ID

document provided by

Plazi