Zhang, Ren-Bo, Deng, Tan, Dou, Quan-Li, Wei, Ruo-Xun, He, Lin, Ma, Chong-Bo, Zhao, Sheng & Hu, Shun, 2020, Paraphlomis kuankuoshuiensis (Lamiaceae), a new species from the limestone areas of northern Guizhou, China

Zhang, Ren-Bo, Deng, Tan, Dou, Quan-Li, Wei, Ruo-Xun, He, Lin, Ma, Chong-Bo, Zhao, Sheng & Hu, Shun, 2020, Paraphlomis kuankuoshuiensis (Lamiaceae), a new species from the limestone areas of northern Guizhou, China, PhytoKeys 139, pp. 13-20

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.139.47055

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.139.47055

document provided by

PhytoKeys by Pensoft