Shao, Qiu-Yu, Ren, Yu-Lian, Chen, Wan-Hao, Liang, Jian-Dong, Zhang, Yan-Wei, Liang, Zong- Qi & Han, Yan-Feng, 2022, Verruconis guizhouensis sp. nov. (Sympoventuriaceae, Venturiales) from soil in China

Shao, Qiu-Yu, Ren, Yu-Lian, Chen, Wan-Hao, Liang, Jian-Dong, Zhang, Yan-Wei, Liang, Zong- Qi & Han, Yan-Feng, 2022, Verruconis guizhouensis sp. nov. (Sympoventuriaceae, Venturiales) from soil in China, Phytotaxa 572 (3), pp. 259-267

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.572.3.4

document provided by

Plazi