Wang, Mei, Tan, Xiao-Ming, Liu, Fang & Cai, Lei, 2018, Eight new Arthrinium species from China

Wang, Mei, Tan, Xiao-Ming, Liu, Fang & Cai, Lei, 2018, Eight new Arthrinium species from China, MycoKeys 34, pp. 1-24

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.34.24221

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.34.24221

document provided by

MycoKeys by Pensoft