Murakami, Hiroyuki, 2015, The genus Platytenerus Miyatake, 1985 (Coleoptera: Cleridae: Neorthopleurinae), with description of a new species from Japan

Murakami, Hiroyuki, 2015, The genus Platytenerus Miyatake, 1985 (Coleoptera: Cleridae: Neorthopleurinae), with description of a new species from Japan, Zootaxa 3936 (4), pp. 584-592

publication ID

document provided by

Plazi