Li, Zhiyue, Jin, Chi & Zhang, Feng, 2014, The genus Anahita from Wuyi Mountains, Fujian, China, with description of one new species (Araneae: Ctenidae)

Li, Zhiyue, Jin, Chi & Zhang, Feng, 2014, The genus Anahita from Wuyi Mountains, Fujian, China, with description of one new species (Araneae: Ctenidae), Zootaxa 3847 (1), pp. 145-150

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3847.1.10

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3847.1.10

document provided by

Plazi