Li, Jiaxiang, Xu, Yongfu & Zhao, Lijuan, 2019, Swertia hongquanii, a new species of Gentianaceae from Mt. Wuling, southern China

Li, Jiaxiang, Xu, Yongfu & Zhao, Lijuan, 2019, Swertia hongquanii, a new species of Gentianaceae from Mt. Wuling, southern China, PhytoKeys 132, pp. 1-10

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.132.37009

document provided by

PhytoKeys by Pensoft