Zhao, Ping, Ren, Shuzhi, Wang, Baohai & Cai, Wanzhi, 2015, Cosmosycanus perelegans (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae), a new record from China, with report of its female genitalia

Zhao, Ping, Ren, Shuzhi, Wang, Baohai & Cai, Wanzhi, 2015, Cosmosycanus perelegans (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae), a new record from China, with report of its female genitalia, Zootaxa 3936 (4), pp. 567-574

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3936.4.6

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3936.4.6

document provided by

Plazi