Luo, Tao, Wang, Yali, Wang, Siwei, Lu, Xueli, Wang, Weifeng, Deng, Huaiqing & Zhou, Jiang, 2021, A species of the genus Panophrys (Anura, Megophryidae) from southeastern Guizhou Province, China

Luo, Tao, Wang, Yali, Wang, Siwei, Lu, Xueli, Wang, Weifeng, Deng, Huaiqing & Zhou, Jiang, 2021, A species of the genus Panophrys (Anura, Megophryidae) from southeastern Guizhou Province, China, ZooKeys 1047, pp. 27-60

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1047.61097

document provided by

ZooKeys by Pensoft