Yang, Mei-Xia, Wang, Xin-Yu, Liu, Dong, Zhang, Yan-Yun, Li, Li-Juan, Yin, An-Cheng, Scheidegger, Christoph & Wang, Li-Song, 2019, New species and records of Pyxine (Caliciaceae) in China

Yang, Mei-Xia, Wang, Xin-Yu, Liu, Dong, Zhang, Yan-Yun, Li, Li-Juan, Yin, An-Cheng, Scheidegger, Christoph & Wang, Li-Song, 2019, New species and records of Pyxine (Caliciaceae) in China, MycoKeys 45, pp. 93-109

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.45.29374

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.45.29374

document provided by

MycoKeys by Pensoft