Shi, Shi, Yang, Haijun, Wei, Xuefen, Liang, Qianyu, Yang, Xindong, Zeng, Xianxing, Xie, Chonglin, Chen, Liubao, Huang, Qinghua, Zeng, Guohong, Jiang, Zhurong, Xu, Han & Huang, Jiuxiang, 2021, Gastrodia qingyunshanensis (Orchidaceae: Epidendroideae) - a new holomycotrophic orchid from Guangdong, China

Shi, Shi, Yang, Haijun, Wei, Xuefen, Liang, Qianyu, Yang, Xindong, Zeng, Xianxing, Xie, Chonglin, Chen, Liubao, Huang, Qinghua, Zeng, Guohong, Jiang, Zhurong, Xu, Han & Huang, Jiuxiang, 2021, Gastrodia qingyunshanensis (Orchidaceae: Epidendroideae) - a new holomycotrophic orchid from Guangdong, China, Phytotaxa 483 (2), pp. 177-182

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.483.2.10

document provided by

Marcus