Wu, Wen-Jia, Yu, Lu, Xu, Chun-Ling, Wang, Dong-Wei & Xie, Hui, 2018, A new species of the genus Eudorylaimus Andrássy, 1959 (Nematoda: Dorylaimida: Qudsianematidae) associated with Picea crassifolia in China

Wu, Wen-Jia, Yu, Lu, Xu, Chun-Ling, Wang, Dong-Wei & Xie, Hui, 2018, A new species of the genus Eudorylaimus Andrássy, 1959 (Nematoda: Dorylaimida: Qudsianematidae) associated with Picea crassifolia in China, Zootaxa 4526 (4), pp. 576-588

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4526.4.9

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4526.4.9

document provided by

Plazi