Liu, Wenliang, Liang, Xiaoli & Zhu, Xiaojing, 2017, A new record and mitochondrial identification of Synidotea laticauda Benedict, 1897 (Crustacea: Isopoda: Valvifera: Idoteidae) from the Yangtze Estuary, China

Liu, Wenliang, Liang, Xiaoli & Zhu, Xiaojing, 2017, A new record and mitochondrial identification of Synidotea laticauda Benedict, 1897 (Crustacea: Isopoda: Valvifera: Idoteidae) from the Yangtze Estuary, China, Zootaxa 4294 (3), pp. 371-380

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4294.3.7

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4294.3.7

document provided by

Plazi