Zhou, Yadong, Wang, Yueyun, Zhang, Dongsheng & Wang, Chunsheng, 2018, Branchinotogluma bipapillata n. sp., a new branchiate scale worm (Annelida: Polynoidae) from two hydrothermal fields on the Southwest Indian Ridge

Zhou, Yadong, Wang, Yueyun, Zhang, Dongsheng & Wang, Chunsheng, 2018, Branchinotogluma bipapillata n. sp., a new branchiate scale worm (Annelida: Polynoidae) from two hydrothermal fields on the Southwest Indian Ridge, Zootaxa 4482 (3), pp. 527-540

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4482.3.5

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4482.3.5

document provided by

Plazi