He, Shun-Lian, Gao, Jie & Guo, Zhao-Liang, 2009, Macrobrachium pentazona, a new freshwater palaemonid prawn (Decapoda: Caridea: Palaemoindae) from Guangdong Province, China

He, Shun-Lian, Gao, Jie & Guo, Zhao-Liang, 2009, Macrobrachium pentazona, a new freshwater palaemonid prawn (Decapoda: Caridea: Palaemoindae) from Guangdong Province, China, Zootaxa 2140, pp. 38-44

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.188540

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.188540

document provided by

Plazi