Deng, Huaiqing, Xiao, Ning, Hou, Xiufa & Zhou, Jiang, 2016, A new species of the genus Oreonectes (Cypriniformes: Nemacheilidae) from Guizhou, China

Deng, Huaiqing, Xiao, Ning, Hou, Xiufa & Zhou, Jiang, 2016, A new species of the genus Oreonectes (Cypriniformes: Nemacheilidae) from Guizhou, China, Zootaxa 4132 (1), pp. 143-150

publication ID

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4132.1.13

link to original document

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4132.1.13

document provided by

Plazi