Zhou, Zheng-Xiang, Yang, Lin & Chen, Xiang-Sheng, 2018, Parasogata gen. n., a new genus of the tribe Delphacini with descriptions of two new species from China (Hemiptera, Fulgoromorpha, Delphacidae)

Zhou, Zheng-Xiang, Yang, Lin & Chen, Xiang-Sheng, 2018, Parasogata gen. n., a new genus of the tribe Delphacini with descriptions of two new species from China (Hemiptera, Fulgoromorpha, Delphacidae), ZooKeys 806, pp. 73-85

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.806.26394

document provided by

ZooKeys by Pensoft