Zhao, Yue, Chen, Ya-Ping, Zheng, Hai-Lei, Peng, Hua & Xiang, Chun-Lei, 2021, Phlomoides liangwangshanensis (Lamiaceae), a new species from Yunnan, China

Zhao, Yue, Chen, Ya-Ping, Zheng, Hai-Lei, Peng, Hua & Xiang, Chun-Lei, 2021, Phlomoides liangwangshanensis (Lamiaceae), a new species from Yunnan, China, Phytotaxa 491 (1), pp. 72-78

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.491.1.8

document provided by

Marcus