Sukprasert, Apisak, Sutthiwises, Surapop, Lauhachinda, Virayuth & Taksintum, Wut, 2018, Two new species of Hemiphyllodactylus Bleeker (Squamata: Gekkonidae) from Thailand

Sukprasert, Apisak, Sutthiwises, Surapop, Lauhachinda, Virayuth & Taksintum, Wut, 2018, Two new species of Hemiphyllodactylus Bleeker (Squamata: Gekkonidae) from Thailand, Zootaxa 4369 (3), pp. 363-376

publication ID

document provided by

Plazi