Li, Xiaochen & Wang, Lizhi, 2005, Isohypsibius taibaiensis sp. nov. (Tardigrada, Hypsibiidae) from China

Li, Xiaochen & Wang, Lizhi, 2005, Isohypsibius taibaiensis sp. nov. (Tardigrada, Hypsibiidae) from China, Zootaxa 1036, pp. 55-60

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.169729

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.169729

document provided by

Plazi