Zhang, Zhi-Sheng, Zhu, Ming-Sheng & Wang, Xin-Ping, 2005, Draconarius exilis, a new species of coelotine spider from China (Araneae, Amaurobiidae)

Zhang, Zhi-Sheng, Zhu, Ming-Sheng & Wang, Xin-Ping, 2005, Draconarius exilis, a new species of coelotine spider from China (Araneae, Amaurobiidae), Zootaxa 1057, pp. 45-50

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.170115

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.170115

document provided by

Plazi