Li, Hongyu, Wang, Bo & Liu, Xingyue, 2019, First description of the male of Cretaconiopteryx grandis Liu & Lu, 2017 (Neuroptera: Coniopterygidae) from the Cretaceous Burmese amber

Li, Hongyu, Wang, Bo & Liu, Xingyue, 2019, First description of the male of Cretaconiopteryx grandis Liu & Lu, 2017 (Neuroptera: Coniopterygidae) from the Cretaceous Burmese amber, Zootaxa 4674 (4), pp. 482-490

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4674.4.7

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4674.4.7

document provided by

Plazi