Li, Dan, Wang, Cheng, Irfan, Muhammad & Peng, Xian-Jin, 2018, Two new species of Yaginumaella (Araneae, Salticidae) from Wuling Mountain, China

Li, Dan, Wang, Cheng, Irfan, Muhammad & Peng, Xian-Jin, 2018, Two new species of Yaginumaella (Araneae, Salticidae) from Wuling Mountain, China, European Journal of Taxonomy 488, pp. 1-10

publication ID

https://doi.org/10.5852/ejt.2018.488

link to original document

https://doi.org/10.5852/ejt.2018.488

document provided by

Valdenar