Yang, Chuan-Dong, He, Xuan-Ze & Gou, Guang-Qian, 2018, Ophiorrhizaguizhouensis (Rubiaceae), a new species from Guizhou Province, southwestern China

Yang, Chuan-Dong, He, Xuan-Ze & Gou, Guang-Qian, 2018, Ophiorrhizaguizhouensis (Rubiaceae), a new species from Guizhou Province, southwestern China, PhytoKeys 95, pp. 121-126

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.95.22506

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.95.22506

document provided by

PhytoKeys by Pensoft