Wei, Gang, Li, Shi-Ze, Liu, Jing, Cheng, Yan-Lin, Xu, Ning & Wang, Bin, 2020, A new species of the Music frog Nidirana (Anura, Ranidae) from Guizhou Province, China

Wei, Gang, Li, Shi-Ze, Liu, Jing, Cheng, Yan-Lin, Xu, Ning & Wang, Bin, 2020, A new species of the Music frog Nidirana (Anura, Ranidae) from Guizhou Province, China, ZooKeys 904, pp. 63-87

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.904.39161

document provided by

ZooKeys by Pensoft