Molinari, Jesús & Moreno, S. Andrea, 2018, The correct subgeneric name of Trypanosoma rangeli Tejera, 1920 (Euglenozoa: Trypanosomatidae), a human-infective endoparasite of neotropical mammals

Molinari, Jesús & Moreno, S. Andrea, 2018, The correct subgeneric name of Trypanosoma rangeli Tejera, 1920 (Euglenozoa: Trypanosomatidae), a human-infective endoparasite of neotropical mammals, Zootaxa 4418 (1), pp. 98-100

publication ID

document provided by

Plazi