Song, Xiao-Bin, Maruyama, Munetoshi & Peng, Zhong, 2017, Discovery of the genus Lebioderus (Coleoptera, Carabidae, Paussinae) from China, with description of two new species

Song, Xiao-Bin, Maruyama, Munetoshi & Peng, Zhong, 2017, Discovery of the genus Lebioderus (Coleoptera, Carabidae, Paussinae) from China, with description of two new species, Zootaxa 4344 (1)

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4344.1.11

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4344.1.11

document provided by

Plazi