Zhu, Xin Xin, Zheng, Hai Lei, Wang, Jun, Gao, Yong Qian & Ma, Jin Shuang, 2019, Taxonomic studies on the genus Isotrema (Aristolochiaceae) from China: I. I. cangshanense, a new species from Yunnan

Zhu, Xin Xin, Zheng, Hai Lei, Wang, Jun, Gao, Yong Qian & Ma, Jin Shuang, 2019, Taxonomic studies on the genus Isotrema (Aristolochiaceae) from China: I. I. cangshanense, a new species from Yunnan, PhytoKeys 134, pp. 115-124

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.134.37243

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.134.37243

document provided by

PhytoKeys by Pensoft