Wen, Ting-Chi, Zhu, Ru-Cai, Kang, Ji-Chuan, Huang, Ming-He, Tan, Dian-Bo, Ariyawansha, Hiran, Hyde, Kevin D. & Liu, Hao, 2013, Ophiocordyceps xuefengensis sp. nov. from larvae of Phassus nodus (Hepialidae) in Hunan Province, southern China

Wen, Ting-Chi, Zhu, Ru-Cai, Kang, Ji-Chuan, Huang, Ming-He, Tan, Dian-Bo, Ariyawansha, Hiran, Hyde, Kevin D. & Liu, Hao, 2013, Ophiocordyceps xuefengensis sp. nov. from larvae of Phassus nodus (Hepialidae) in Hunan Province, southern China, Phytotaxa 123 (1), pp. 41-50

publication ID

link to original document

https://www.mendeley.com/catalogue/c577feef-d79f-3e90-90af-03665e657223/

document provided by

Felipe