Xu, Qi-Han, 2013, Idionyx pseudovictor sp. nov. from Fujian, China (Odonata: Anisoptera: Corduliidae)

Xu, Qi-Han, 2013, Idionyx pseudovictor sp. nov. from Fujian, China (Odonata: Anisoptera: Corduliidae), Zootaxa 3683 (1)

publication ID

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3683.1.5

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3683.1.5

document provided by

Plazi